Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Aktuality

Ordinace praktického lékaře

Od pondělí 5. února do pátku 9. února 2024 bude ordinace praktickkého lékaře MUDr. Anny Švehlové v Osové Bítýšce uzavřena z důvodu čerpání řádné dovolené.

Zastupuje MUDr. Jarmila Pejchalová, U Bašty 1, Velké Meziříčí, a to po předchozí telefonické domluvě na čísle 566 521 211.

Ordinační doba: PO, ÚT, ČT, PÁ: 7:30-13:00 hodin; ST: 13:00-18:00 hodin.

Tříkrálová sbírka 2024

Tříkrálová sbírka 2024 ve farnosti Heřmanov

 •  19 380,- Kč – Vidonín
 •  16 170,- Kč – Heřmanov
 •  14 876,- Kč – Nová Ves
 •  10 400,- Kč – Radňoves
 •    6 100,- Kč – Milešín

CELKEM bylo vybráno:    66 926,- Kč.

Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli do letošní sbírky.

2024 – upozornění občanům


Zastupitelstvo obce na svém zasedání 11. 12. 2023 schválilo nové poplatky obce týkající se odpadového hospodářství v roce 2024.


Výše zákonného poplatku za odpad se od 1. 1. 2024 zvyšuje na 700,- Kč/osobu, která je v obci přihlášená k trvalému pobytu (popř. rekreační objekt). Poplatek je splatný do 31. 1. (pro občany) nebo do 30. 9. (pro chataře). Poplatek lze uhradit v hotovosti v kanceláři Obecního úřadu či zasláním na bankovní účet číslo: 1625334339/0800 (VS číslo popisné).


Výše stočného za kanalizaci byla pro rok 2024 stanovena na 40 Kč/m3. To znamená částku 1320,- Kč/osobu, která bude hradit stočné dle statistické spotřeby 33 m3 za rok. V případě, že majitel nemovitosti prokáže obci svoji skutečnou spotřebu vody za poslední rok (tj. platná faktura či odečet samostatného vodoměru vlastní studny) bude výše stočného vypočtena dohodou a podpisem dodatku kanalizační smlouvy. Poplatek je splatný do 30. 11. Poplatek lze uhradit zasláním na bankovní účet číslo: 35-1625334339/0800 (VS číslo popisné).

Místní poplatek ze psů řeší obecně závazná vyhláška obce Heřmanov č. 2/2023.

Pavla Chadimová
Starostka Obce Heřmanov
Vesnice roku 2017

V Heřmanově 29. 12. 2023

Oznámení změny ordinačních hodin

Ordinace Osová Bítýška oznamuje změny:

Ve čtvrtek 7. 12. 2023 bude ordinace otevřena z důvodu školení lékaře od 8-10 hodin. Odpolední ordinace odpadá.

Ve středu 13. 12. 2023 a ve středu 20. 12. 2023 bude ordinace otevřena pouze od 7:30 do 10:00 hodin. Ostatní dny do pátku 22. 12. 2023 běžná ordinační doba.

Ve středu 27.12. 2023 ordinace od 8-13 hodin, ve čtvrtek 28. 12. 2023 ordinace výjimečně od 8 -12:30, odpolední ordinace odpadá, v pátek 29.12. 2023 ordinace od 8-12 hodin.

Přejeme všem občanům krásné vánoční svátky a vše nejlepší v novém roce 2024.

S pozdravem MUDr. Anna Švehlová

Leden a únor - aktuality

2023 – listopad a prosinec

26. 11.Malování perníčků – kulturní dům od 15:00 hodin,

29. 11.Den otevřených dveří v naší nové Dětské skupině Heřmánek – škola 12:00-16:00 hodin,

03. 12. – Navštíví náš kostel sv. Mikuláš – mše od 9:00 hodin,

03. 12.Rozsvěcování vánočního stromu od 16:00 hodin, zároveň bude od 14:00 hodin probíhat v kulturním domě vánoční jarmark,

05. 12.Tradiční obchůzka Mikuláše, anděla a čertů po vesnici (zájemci o návštěvu se přihlásí na obecním úřadu),

24. 12.Vánoční zdobení cesmíny u kostela – termín bude upřesněn,

26. 12.Tradiční vánoční koncert Lucie Laubové a jejich hostů – kostel sv. Mikuláše od 16:00 hodin,

27. 12.Heřmanovský Betlém na farním dvoře, termín bude upřesněn,

29. 12.Vánoční turnaj ve stolním tenise – kulturní dům od 9:00 hodin,

01. 01. – Novoroční výšlap na Svatou horu – sraz ve 13:00 hodin u obecního úřadu,

06. 01.Výroční členská schůze hasičů – kulturní dům od 17:00 hodin.

Dětská skupina Heřmánek

Obec Heřmanov nabízí možnost registrace dětí ve věku 2-5 let v nově vzniklé Dětské skupině, která zahájí provoz 1. 12. 2023 v prostorách Komunitní školy Heřmánek (Heřmanov 65). Tato škola má již osmiletou historii provozu, celoroční provozování kroužků a populárních příměstských táborů.

Dětská skupina bude v první etapě otevřená pro maximálně. 12 dětí (je zde možnost i tzv. sdílených míst, kdy jsou děti přihlášené např. dvě na 1 místo po 4 hodinách). Již nyní máme zajištěný plně kvalifikovaný personál, který bude o děti pečovat. Navíc chceme skupinu zaměřit i logopedicky, kdy učitelky děti připravují na každotýdenní přezkoušení logopedem. Týdenní program bude zaměřený kreativně, jeden den kreslení, druhý zpívání, třetí cvičení apod.

Druhá etapa vytvořené Dětské skupiny Heřmánek (tj. rozšíření na kapacitu 24 dětí) je plánovaná dle možností od 1. 9. 2024.

Provoz dětské skupiny Heřmánek od 7:00 – 16:00 hodin bude přizpůsoben dle potřeb rodičů. Rodiče si platí stravu dětí a symbolický příspěvek 2 000,– Kč ročně na provoz skupiny. 

Smlouvu s námi mohou uzavřít ti, kteří mají zájem a alespoň jeden z rodičů je zaměstnaný.

Přihlášky zasílejte do 1. 11. 2023 na adresu: ds.hermanek@seznam.cz nebo telefon: 602 509 130

Kroužek táboření

Kroužek táboření

Od 29. září 2023 začíná v Komunitní škole “Heřmánek” nový Tábornický klub (viz plakátek).

Další změna nastává ve Výtvarném kroužku. Letos ho povede paní Milena Michalíková a bude zaměřený na různé nové kreativity jako keramika (má doma pec), vyšívání, drhání, apod. Kroužek se bude konat dle dohody rodičů ve středu nebo ve čtvrtek. Prosím vyplňte přihlášky a pošlete na e-mail.

Program pouti

 • ve středu 12. 7. od 17:00 hodin – stavění pouťové májky;
 • v pátek 14. 7. od 17:00 hodin – předpouťový fotbal za školou;
 • v sobotu 15. 7. – rocková taneční zábava se skupinou VOLT;
 • v neděli 16. 7. tradiční pouťový průvod – vychází v 8:30 hodin od kapličky z Vidonína. Mši svatou na návsi v Heřmanově od 10:30 celebruje Mons. Karel Orlita;
 • v nedělí 16. 7. – odpoledne od 16:00 hodin – taneční vystoupení místních dětí v krojích.

Minitábor

I letos pořádáme o prázdninách v Heřmanově tradiční minitábor pro děti předškolního i školního věku (od 3 let).

Termín letošního tábora je stanoven předběžně od 17. 7. 2023 – 18. 8. 2023 v době od 6:30 – 16:00 (termín se může lehce pozměnit v průběhu, dle zájmu rodičů).

Platba 300,- Kč/den tj. celodenní pobyt s programem, 2x svačina + oběd. Novinkou letošního roku je PLATBA PŘEDEM, částku vypočtenou dle platné přihlášky je nutno poukázat na bankovní účet KŠ Heřmánek!!!

Přihlášky jsou závazné a případné odhlášky budou řešeny individuálně.

Divadelní představení Charleyova teta

Divadelní představení Charleyova teta

Milí příznivci ochotnického divadla,

asi po roce a půl zkoušení jsme si řekli, že do toho praštíme a půjdeme s tím mezi lidi. Dovolte nám tedy Vás všechny co nejsrdečněji pozvat na naše “OCHOTNICKÉ” předvedení divadelní hry CHARLEYOVA TETA. Podrobnosti ohledně termínů v plakátu.

Termín představení v Heřmanově je 1. května 2023 v 18:00 hodin.

Vstupné dobrovolné.

Délka ca 2,5 hodiny včetně přestávek. Budeme potěšeni pokud tento čas strávíte s námi.

Na setkání s Vámi se těší Sebraní ochotníci z okolí.

Sakury

2023 – duben a květen

 • 21. 04. – Čistá Vysočina, každoroční akce, sbíráme odpadky podél silnic. Sraz účastníků je v 16:00 hodin před obecním úřadem.
 • 30. 04. – Pálení čarodějnic – tentokráte v lokalitě směr Křižanov, zapalujeme cca v 19:30 hodin. Od 17:00 hodin začíná akce pro děti. Občerstvení zajištěno.
 • 01. 05. – Divadelní představení “Charleyova teta” sebraných ochotníků z okolí – od 18:00 hodin v kulturním domě Heřmanov, vstupné dobrovolné.
 • 07. 05. – Mše svatá za hasiče okrsku Heřmanov – sraz v uniformách u kostela v 8:30 hodin. Po mši svaté malé občerstvení v kulturním domě.
 • 07. 05. – XXI. ročník “Heřmanovské savice” – okrsková soutěž hasičských družstev, začátek ve 13:30 hodin na návsi.
 • 13. 05. – Sběr šatstva pro Diakonii Broumov – kulturní dům 16:00 – 18:00 hodin.

Do konce května je možné odevzdat vyřazený elektro odpad. Sběrné místo je na ČOV (jen po domluvě s místostarostou).

Stáhněte si plakátek s informacemi.

Hlášení obecního rozhlasu

 1. Sběr nebezpečného odpadu proběhne v pátek 31. březhna od 16:00 do 18:00 hodin na naší čistírně odpadních vod.
 2. V sobotu 1. dubna 2023 se u obecního úřadu bude konat od 11:15 hodin očkování psů proti vzteklině. Cena za jednoho psa je 200,– Kč.
 3. Technické služby Velká Bíteš zahajují od pondělí 3. dubna 2023 pravidelný svoz BIO odpadu.

Odečet plynoměrů v obci

Odečty plynoměrů

Společnost QUANTUM, a. s. oznamuje, že v období od 1. 4. 2023 do 30. 4. 2023, budou zaměstnanci společnosti provádět odečet stavu plynoměrů pro roční vyúčtování spotřeby.

Je-li plynoměr umístěn na nepřístupném místě, je součinnost odběratele nebo pověřené osoby potřebná.

Leden a únor - aktuality

2023 – leden a únor

 • 07. 01. – Tříkrálová sbírka – koledníci začínají obchůzku obcí Heřmanov v 10:00 hodin, podé budou pokračovat po okolních obcích farnosti.
 • 07. 01. – Výroční schůze hasičů – SDH Heřmanov zve všechny občany na schůzi v kulturním domě, začátek v 17:00 hodin.
 • 13.-14. 01. – Volby prezidenta (první kolo) – v pátek 14:00-22:00 hodin, v sobotu 8:00-14:00 hodin, ve zdejší klubovně.
 • 27.-28. 01. – Volby prezidenta (druhé kolo) – v pátek 14:00-22:00 hodin, v sobotu 8:00-14:00 hodin, ve zdejší klubovně.
 • 04. 02. – Ples SDH Heřmanov – hraje TOTO BAND, bohatá tombola, občerstvení, v kulturním domě.
 • 18. 02. – Ostatkový průvod – sraz masek v 11:00 hodin, hraje “Heřmanovská kapela”.kulturní dům 16:00 – 18:00 hodin.

Stáhněte si plakátek s informacemi.

Třídění odpadu

Nové poplatky v obci

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 1. 12. 2022 schválilo nové poplatky obce týkající se odpadového hospodářství v roce 2023.

Výše zákonného poplatku za odpad od 1. 1. 2023 zůstává 600,– Kč/osobu.

Výše stočného za kanalizaci byla pro rok 2023 stanovena na 40,– Kč/m3. To znamená částku 1 320,– Kč/osobu.

2022 – listopad a prosinec

 • 12. 11. – Zájezd do Jaroměřic nad Rokytnou, odjezd autobusu v 11:30 hodin od obecního úřadu, návštěva a mše svatá v rekonstruovaném kostele sv. Markéty
 • 20. 11. – Perníčkové tvoření v kulturním domě, začátek v 15:00 hodin
 • 27. 11. – Rozsvěcení vánočního stromu v 16:00 hodin a od 14:00 hodin v kulturním domě bude probíhat vánoční jarmark
 • 05. 12. – Tradiční obchůzka Mikuláše, anděla a čertů po vesnici (zájemci o návštěvu se přihlásí na OÚ)
 • 24. 12. – Vánoční zdobení cesmíny u kostela – termín bude upřesněn
 • 26. 12. – Tradiční vánoční koncert Lucie Laubové a jejich hostů – čas bude upřesněn na samostatné pozvánce
 • 27. 12. – Heřmanovský Betlém na farním dvoře, termín bude upřesněn

Stáhněte si plakátek s informacemi.

Očkování proti chřipce

V ordinaci lékařky v Osové Bítýšce se lez naočkovat proti chřipce. K očkování není třeba se předem objednávat, je možno přijít kdykoliv po 8.00 hodině, ve čtvrtek pak od 13:00 hodin. Očkování mají zdarma všichni občané od věku 65 let a také občané se závažným chronickým onemocněním srdce, plic a s cukrovkou.

Nadále očkujeme i proti onemocnění COVID 19 tentokráte novou vakcínou od firmy Pfizer. Očkování je zdarma pro všechny občany od 18 let.

Čistění komínů + deratizace

Koncem měsíce srpna bude provádět pan Limberg pravidelné čistění a kontrolu komínů.

Začátkem měsíce září proběhne v naší obci plošná deratizace. Pracovník firmy navštíví jednotlivé domy.

Žádáme občany, aby svůj zájem o obě služby nahlásili na obecním úřadu (popřípadě na poště).

Minitábor 2022

Také v letošním roce pořádáme v Heřmanově tradiční “minitábor“, pro děti předškolního (od 3 let), ale i školního věku.

Termín tábora je stanoven předběžně od 18. 7. – 19. 8. 2022 v době od 6:30 – 16:00 hodin.

Cena je 250,–Kč/den a obsahuje celedodenní pobyt s programem, 2x svačinu a oběd.

Více informací poskytne paní starostka Pavla Chadimová a hlavní lektorka Tereza Coufalová a také webové stránky “Komunitní školy Heřmánek“.