Akce v obci (duben a květen)

  • V úterý 30. dubna 2019

     se koná tradiční PÁLENÍ ČARODĚJNIC v lokalitě naproti Panského rybníku. (Občané mohou přivézt ke spálení větve a dřevo ještě v průběhu tohoto víkendu).

 Začátek ve 20:00 hodin, občerstvení zajištěno, děti dostanou buřty k opečení zdarma,  …).

  • Ve středu 1. května 2019

pořádáme tradiční prvomájovou ochutnávku dobrot v kulturním domě. Tentokrát budeme soutěžit se slanými a sladkými ROLÁDAMI . Soutěžící i ochutnávající porota mají sraz ve 13:00 hodin.

  • V neděli  5. května 2019

Vás SDH Heřmanov srdečně zve na mši k svátku sv. Floriána, která bude sloužena za členy Okrsku Heřmanov. Sraz hasičů v uniformách je v 8:30 hodin před kulturním domem.

Odpoledne se uskuteční již XIX. ročník hasičské soutěže o putovní pohár „Heřmanovská savice“. Prezence družstev od 12:30 hodin, začátek 13:00 hodin.

  • V úterý 7. května 2019

Vás všechny srdečně zveme v úterý 7. května 2019 od 18:00 hodin do kulturního domu v Heřmanově, kde se koná promítání filmu a beseda: Gruzie, Arménie 2017 – cestou, necestou. Pozvánka na přednášku

  • V neděli  12. května 2019

pořádají žáci Komunitní škola Heřmánek  besídku ke Dni matek. Začátek od 16:00 hodin v kulturním domě.

Na všechny akce jste srdečně zváni. Přejeme Vám příjemnou zábavu.

Tříkrálová sbírka 2019

Tříkrálová sbírka 2019 ve farnosti Heřmanov

  •  11 260,- Kč – Vidonín
  •  10 080,- Kč – Nová Ves
  •    9 722,- Kč – Heřmanov
  •    5 850,- Kč – Radňoves
  •    5 277,- Kč – Milešín

CELKEM bylo vybráno:    42 189,- Kč.

Moc děkujeme všem dárcům, kteří přispěli do letošní sbírky. Poděkování přišlo také z Oblastní charity ve Žďáru nad Sázavou.

Volby do zastupitelstva

Výsledky hlasování do zastupitelstva obce,

Volby konané dne 5. a 6. října 2018 v obci Heřmanov.

Počet osob zapsaných do výpisu ze seznamu voličů celkem:                174
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:                                    122,  tj. 70,11 %
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem:                                  122

Nezávislý kandidát:                           Počet hlasů:
Pavla Chadimová                                  103
Lenka Koukolová                                    87
Josef Chromý                                            85
Václav Dvořák                                          83
Věra Dočkalová                                       82
Martin Zeman                                          69
Rudolf Brychta č. 1                               64
Marcela Lundová                                   60
Josef Paták                                               59
 Jiří Habán                                                54
Lucie Zemanová                                    53
Marie Kejdová                                        44
Hana Wiesnerová                                 41
Petr Lunda                                                35

Předvolební debata

Dobrý den,

Srdečně zveme všechny děti na akci, která se koná v úterý 11. září od 16:00 – 18:00 hodin na farním dvoře. Akci pořádá Česká televize a Obec Heřmanov a nabízíme opravdu zajímavý program 🙂.  Pro děti bude určitě lákavá taneční škola Stardance Jana Ondera, focení s maskoty a setkání se známými televizními moderátory …

Pavla Chadimová
Starostka Obce Heřmanov
Vesnice roku 2017

Heřmanov – První předvolební debata České televize bude v úterý 11. září vysílána z Heřmanova na Velkomeziříčsku, který se pyšní titulem Vesnice roku 2017.

 

Anonymní anketa

Vážení občané Heřmanova,

ve dnech 5. a 6. října 2018 budou probíhat komunální volby do obecních a městských zastupitelstev. V termínu do 24. července  je nutno navrhnout kandidáty do obecního zastupitelstva v naší obci. Na schůzi obecního zastupitelstva dne 2. 7. 2018 bylo navrženo a odsouhlaseno, že i v příštím volebním období bude obecní zastupitelstvo 9-ti členné.

Máme zájem na tom, aby ve vedení obce pracovali občané, kteří mají Vaši důvěru a budou dobře reprezentovat obec a starat se o její další rozvoj. Proto se na Vás obracíme, abyste vyjádřili svůj názor a navrhli 9 občanů, kteří by podle Vašeho názoru, v příštím volebním období měli pracovat v obecním  zastupitelstvu.  Vytiskněte přiložený soubor a napište, prosím, 1 – 9 jmen svých kandidátů.

Ústřižek odevzdejte nejdéle v úterý 24. 7.2018 do schránky zřízené k tomuto účelu v předsíni obecního úřadu s nápisem „ANKETA“. Občané s největším počtem získaných hlasů budou, v případě jejich souhlasu, navrženi za nezávislé kandidáty do voleb do zastupitelstva  obce Heřmanov konaných ve dnech 5. a 6. října 2018.

Za Váš názor předem děkuje obecní zastupitelstvo.