Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

2024 – upozornění občanům


Zastupitelstvo obce na svém zasedání 11. 12. 2023 schválilo nové poplatky obce týkající se odpadového hospodářství v roce 2024.


Výše zákonného poplatku za odpad se od 1. 1. 2024 zvyšuje na 700,- Kč/osobu, která je v obci přihlášená k trvalému pobytu (popř. rekreační objekt). Poplatek je splatný do 31. 1. (pro občany) nebo do 30. 9. (pro chataře). Poplatek lze uhradit v hotovosti v kanceláři Obecního úřadu či zasláním na bankovní účet číslo: 1625334339/0800 (VS číslo popisné).


Výše stočného za kanalizaci byla pro rok 2024 stanovena na 40 Kč/m3. To znamená částku 1320,- Kč/osobu, která bude hradit stočné dle statistické spotřeby 33 m3 za rok. V případě, že majitel nemovitosti prokáže obci svoji skutečnou spotřebu vody za poslední rok (tj. platná faktura či odečet samostatného vodoměru vlastní studny) bude výše stočného vypočtena dohodou a podpisem dodatku kanalizační smlouvy. Poplatek je splatný do 30. 11. Poplatek lze uhradit zasláním na bankovní účet číslo: 35-1625334339/0800 (VS číslo popisné).

Místní poplatek ze psů řeší obecně závazná vyhláška obce Heřmanov č. 2/2023.

Pavla Chadimová
Starostka Obce Heřmanov
Vesnice roku 2017

V Heřmanově 29. 12. 2023