Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ustavující zasedání zastupitelstva obce

Dne 19. 10. 2022 proběhlo ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva.

Starostkou byla opět zvolena paní Pavla Chadimová, místostarostou pan Josef Chromý.

V tomto volebním období bude fungovat sedmičlenné zastupitelstvo.