Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Hasičská technika

Roky 2008, 2009 a 2010

V roce 2008, 2009 a 2010 bylo zakoupeno celkem 16 ks vycházkových uniforem v celkové částce necelých 80 000 Kč (á cca 5 000,- Kč). Na nákupu uniforem (ve složení: sako, kravata, kalhoty, košile krátký i dlouhý rukáv, čepice + označení) se podíleli Obec i SDH Heřmanov společně. SDH Heřmanov dále zakoupila 50 ks domovenek sboru a znaku SDH. Obě hasičská družstva, která se účastní hasičských soutěží jsou vybavena tzv. pracovními oděvy.

V roce 2009 byla uzavřena smlouva mezi Ministerstvem vnitra ČR a Obcí Heřmanov o převodu ochranných pomůcek pro náš Sbor dobrovolných hasičů JPO V č. 615176. Byly nám poskytnuty ochranné pomůcky v celkové částce 73 650,- Kč. Jsou to: 9 x boty hasičské – zásahové (á 2 850,- Kč), 8 x blůza ochranného oděvu BUSHFIRE CZ (á 3 441,- Kč) a 8 x kalhoty ochranného oděvu BUSHFIRE CZ (á  2 559,- Kč).

Rok 1996

Obecní úřad zakoupil pro hasiče 4 ks obleků vycházkových kompletních v celkové ceně 10 400,– Kč. Cena 1 obleku činí 2 600,– Kč.

Rok 1995

Obecní úřad zakoupil pro hasiče 11 ks vycházkových obleků kompletních, tj. blůza, kalhoty, opasek, brigadýrka, bundokošile.

Rok 1994

V tomto roce oslav 100 výročí založení hasičského sboru v Heřmanově měl sbor následující inventář:

 • 1 motorovou stříkačku z roku 1943 zn. “Smejkal 16”;
 • 1 motorovou stříkačku z roku 1968 “PS 12”;
 • 1 auto ROBUR z roku 1973;
 • 10 ks plátěných obleků z roku 1983;
 • 9 ks pracovních obleků z roku 1994;
 • hadice 1 “B” a 4 “C”;
 • 1 ks nabíječka autobaterie;
 • 1 ks vývěva;
 • 1 ks rozdělovač + drobný inventář a klíče.

Rok 1973

V tomto roce bylo pro hasiče zakoupeno vyřazené nákladní auto “Robur” z rozpočtu národního výboru na 10 400,– Kčs. Tento nákladní automobil patřil podniku “Zelenina” Havlíčkův Brod.

Rok 1968

Národní výbor zakoupil hasičům novou motorovou stříkačku “PS 12” s příslušenstvím, a to za 45 453,– Kčs.

Rok 1955

Dle inventury materiálu k 31. 12. 1954 vlastní sbor:

 • 1 motorovou stříkačku dvoukolovou zn. “Smejkal”;
 • 1 nákladní auto s příslušenstvím;
 • naviják na hadice dvoukolový;
 • hadice B 20 m, 240 m “B” jutové, 60 m “C”;
 • hasicí přístroj “Verra”;
 • přenosnou akumulátorovou lampu;
 • 18 ks prac. stejnokrojů;
 • 9 ks přilbic;
 • 9 ks kožených opasků bez sekyrek.

Rok 1943

Byla zakoupena benzinová motorová stříkačka dvoukolová zn. “Smejkal 16” a 320 metrů hadic v ceně 40 800,– Kč. Subvence činila 22 200,– Kč. Tato stříkačka byla jedna z nejlepších v okolí.

Rok 1923

Sbor má tuto výzbroj:

 • 1 stříkačka 4-kolová pro ruční práci;
 • 21 přilbic;
 • 3 čepice modré;
 • 18 čamar modrých;
 • 19 pracovních obleků;
 • 21 opasků;
 • 15 popruhových, 3 lezecké (s karabinou) a 3 opasky pro velitele sboru;
 • 21 sekyrek;
 • 2 trubky;
 • 3 povelky;
 • 2 lezecká lana;
 • 2 hřebíky;
 • 4 násavice;
 • 40 metrů nových hadic;
 • 60 metrů starších hadic;
 • 1 berlovka, vše v dobrém stavu.

Rok 1898

Sbor má čtyřkolovou jednoruční stříkačku, 140 metrů hadic, jeden pozorovací, jeden hákový a jeden čtyřdílný nástřešní žebřík, 10 ks nádob na vodu, 4 plácačky na jiskry, 2 pochodně. Vše v úhrnné hodnotě 1 050,– zl.