Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Znak obce

PEČEŤ

Archivní fondy Státního okresního archivu ve Žďáru nad Sázavou dokládají, že ves Heřmanov disponovala v období po roce 1800 pečetním typářem, jehož pole vyplňoval velmi pěkný rustikální obraz sestávající z dvojice postavených zkřížených rýčů nad dvojicí lučních květů na zkřízených prohnutých soncích zasahujících do dvěma linkami odděleného opisu „Obec Hermanššlak Pans: Náměšť“.

NÁMĚT ZNAKU OBCE

Z uvedeného vyplývá, že pro tvorbu znaku obce Heřmanov existuje vhodný námětový podklad v podobě historického pečetního znamení obce a do nového (heraldického) znaku obce tak lze zařadit figurální kompozici opakující obraz staré pečeti obce s tím, že květy lze v návrhu znaku slovně popsat jako květy heřmánku, čímž dojde k tzv. mluvícímu znamení, které ve znaku asociuje název obce.
Zelená barva znakového štítu připomíná především původ názvu obce Hermansschlag neboli Heřmanova Paseka. Současně představuje zelená barva ve spojení se zlatou tinkturou symbol venkovské krajiny, do níž je obec zasazena a ve které se střídají zemědělská pole s remízky.

ZNAK OBCE HEŘMANOV

„V zeleném štítě dva zkřížené postavené stříbrné rýče se zlatými násadami nad dvěma stříbrnými květy heřmánku se zlatými semeníky na zlatých zkřížených prohnutých stoncích vyrůstajících z dolního okraje štítu.“

VLAJKA OBCE HEŘMANOV

„Zelený list se dvěma pravoúhlými trojúhelníky, žlutým s odvěsnami na žerďovém okraji a polovině dolního okraje a bílým s odvěsnami na polovině horního okraje a vlajícím okraji. Nad žlutým a pod bílým trojúhelníkem po jednom bílém květu heřmánku se žlutým středem.“

NÁVRH NOVÉHO ZNAKU A VLAJKY OBCE HEŘMANOV

Dne 4. 11. 2009 došlo na jednání Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ke schválení znaku a vlajky naší obce. Návrh heraldika Mgr. Tejkala vychází maximálně z historického znaku Heřmanova – viz. pečetidlo obce z počátku 18. st. (nyní uložené ve Státním archivu ve Žďáru nad Sázavou.)
14. 01. 2010 se konalo v Praze v Poslanecké sněmovně slavnostní předávání dekretu k našemu novému obecnímu znaku a praporu.