Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Současnost SDH

V současné době má SDH Heřmanov členskou základnu 61 stálých členů, 7 čestných členů a 11 žáků. Všichni se pravidelně zapojují do veškerého dění v obci.

SDH Heřmanov také pravidelně pořádá různé kulturní akce. Začátkem roku je to již tradiční taneční zábava v kulturním domě a ostatkový průvod masek po vesnici. V měsíci květnu probíhá oslava svátku sv. Floriana – patrona hasičů, při které se hasiči v uniformách účastní slavnostní mše v místním kostele.

SDH již několik roků za sebou pořádá okrskové cvičení “Heřmanovská savice” a dále se zúčastňuje různých hasičských cvičení v blízkém okolí Heřmanova. Těchto cvičení se účastní zpravidla dvě naše úspěšná soutěžní družstva a v poslední době i družstvo žáků, popř. veteránů.

Hlavní kulturní akcí heřmanovských hasičů je každoroční pořádání pouťových oslav a zábav, které při pěkném počasí probíhají na tanečním parketě na návsi. V létě jsou také pořádány různé akce, jako například zájezdy pro rodiče s dětmi do ZOO ve Dvůře Králové, na Floru Olomouc, do bazénu, apod. SDH se také účastní různých brigád, oslav, jubileí i pohřbů v obci.

Neméně důležitou kulturní akcí je koncem roku valná hromada hasičů. V posledních letech jsou na tuto akci zváni všichni občané Heřmanova. Na poslední valné hromadě došlo ke zvolení nového výboru SDH.