Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Turistické zajímavosti

Heřmanovské koule

V blízkosti obce se rozkládá přírodní památka, unikátní mineralogické naleziště tzv. “heřmanovských koulí”.

Heřmanovská louka

Chráněná „Heřmanovská louka” se nachází poblíž naleziště heřmanovských koulí.

Povídka o princi, který plakal

Ve “Zpravodaji” byla výjimečně uvedena krátká povídka s názvem “Princ, který plakal”. Tímto příběhem Vás autor Alois Koukola zve k návštěvě Naučné stezky „Svatá hora“, jejichž zastávek číslo 9 a 11 se tento příběh bezprostředně dotýká.

Naučná stezka Svatá hora od Lesů ČR

Naučnou stezku „Svatá hora” připravily Lesy České republiky obdivovatelům zdejší krajiny. Jedná se skutečně o velmi zajímavou trasu dlouhou 16,9 km (uzavřený okruh zpět do výchozího bodu) s patnácti zastávkami (např. Svatá hora, Rohy, Hrádek, Heřmanovské koule, Kuní hora , Anglica, atd.). Komentář k jednotlivým zastávkám přináší pan Alois Koukola. Do dokumentu byly vloženy obrázky informačních cedulí této naučné stezky.

Svatá Hora

Oblast kolem “Svaté”, jak zní ustálený lidový název, je typem krajiny ojedinělé v celém regionu. Samotná nadmořská výška zvrásněného hřbetu, táhnoucího se až od Heřmanova, přesahuje 650 m. n. m. a je příčinou rozdílných přírodních a zejména klimatických podmínek ve srovnání s bezprostředním okolím Velké Bíteše, od kterého je vzdálena pouhých 8 km. Nápadná je téměř dvojnásobná sněhová pokrývka, která je spolu s výškově modelovaným terénem zárukou dobrých podmínek pro zimní sporty.

Kolem Heřmanova

Začneme krajinou nejvýše a nejseverněji položenou a od Velké Bíteše nejvíce vzdálenou, okolím Heřmanova – tak začíná další z článků pana Aloise Koukoly.

Kniha “Kraj Vysočina – města a obce kraje Vysočiny”

V rozsáhlé fotografiemi bohatě provázené knize věnované kraji Vysočina jsou představena všechna města a obce Vysočiny od historie, památek, tradic, lidové tvorby a kultury až po současnost.
Píše se zde: Heřmanov leží uprostřed trojúhelníku jehož vrcholy tvoří obce Moravec, Křižanov a Osová.” Více si již přečtěte sami.