Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

115 let SDH

12. 12. 2009 proběhla Výroční členská schůze SDH, která byla spojena s oslavou výročí obce (viz. Heřmanov 2009). Před oficiálním začátkem výroční členské schůze proběhly volby do výboru SDH. Na základě odevzdaných preferenčních lístků (25 hlasujících) byl vybrán užší seznam kandidátů. V průběhu voleb došlo k hlasování o konkrétní funkce.

Výsledky voleb:

 • starosta – Josef Chromý,
 • náměstek starosty – ing. Petr Zeman,
 • velitel – Oldřich Požár,
 • náměstek velitele – František Bajer,
 • strojník – Pavel Lunda,
 • referent prevence – Ivo Holánek,
 • jednatel – Věra Brychtová,
 • hospodář – Pavla Chadimová,
 • vedoucí mládeže – Josef Holánek ml. (7),
 • předseda RV – ing. František Holánek.

Členové výboru:

 • Petr Brychta ml.,
 • Josef Holánek (5),
 • Ing. Zdeněk Chadim,
 • Marie Kejdová,
 • Petr Lunda.

Kronikář – Josef Holánek st. (7)

Následovalo ocenění zasloužilých – čestných členů SDH u příležitosti 115 let od založení SDH.

Skleněný půllitr se znakem SDH + čestné uznání obdrželi: Stanislav Bojanovský, Oldřich Čermák, Josef Holánek st. (7), Josef Holánek (71), František Hubl, Marie Hublová, Josef Loup, Josef Lunda, Miroslav Lunda, Karel Merta, Josef Paták st., Zdeněk Sysel st., Antonín Švanda, Marie Zemanová, Rudolf Zeman.

Za dlouholetou práci v SDH – Čestné uznání krajského sdružení hasičů obdrželi: František Lunda a Vlastimil Lunda.

Medaili za příkladnou práci + čestné uznání obdrželi: Ing. František Holánek, Ing. Zdeněk Chadim, Vladimír Kolbábek, Jiří Volf.

Za dlouholetou práci v SDH – keramický hrneček SDH Heřmanov + čestné uznání obdrželi: Petr Brychta st., Rudolf Brychta st., Ivo Holánek, Pavel Jobánek, Josef Paták ml., Petr Zeman