Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Aktuality 2023

2024 – upozornění občanům


Zastupitelstvo obce na svém zasedání 11. 12. 2023 schválilo nové poplatky obce týkající se odpadového hospodářství v roce 2024.


Výše zákonného poplatku za odpad se od 1. 1. 2024 zvyšuje na 700,- Kč/osobu, která je v obci přihlášená k trvalému pobytu (popř. rekreační objekt). Poplatek je splatný do 31. 1. (pro občany) nebo do 30. 9. (pro chataře). Poplatek lze uhradit v hotovosti v kanceláři Obecního úřadu či zasláním na bankovní účet číslo: 1625334339/0800 (VS číslo popisné).


Výše stočného za kanalizaci byla pro rok 2024 stanovena na 40 Kč/m3. To znamená částku 1320,- Kč/osobu, která bude hradit stočné dle statistické spotřeby 33 m3 za rok. V případě, že majitel nemovitosti prokáže obci svoji skutečnou spotřebu vody za poslední rok (tj. platná faktura či odečet samostatného vodoměru vlastní studny) bude výše stočného vypočtena dohodou a podpisem dodatku kanalizační smlouvy. Poplatek je splatný do 30. 11. Poplatek lze uhradit zasláním na bankovní účet číslo: 35-1625334339/0800 (VS číslo popisné).

Místní poplatek ze psů řeší obecně závazná vyhláška obce Heřmanov č. 2/2023.

Pavla Chadimová
Starostka Obce Heřmanov
Vesnice roku 2017

V Heřmanově 29. 12. 2023

Oznámení změny ordinačních hodin

Ordinace Osová Bítýška oznamuje změny:

Ve čtvrtek 7. 12. 2023 bude ordinace otevřena z důvodu školení lékaře od 8-10 hodin. Odpolední ordinace odpadá.

Ve středu 13. 12. 2023 a ve středu 20. 12. 2023 bude ordinace otevřena pouze od 7:30 do 10:00 hodin. Ostatní dny do pátku 22. 12. 2023 běžná ordinační doba.

Ve středu 27.12. 2023 ordinace od 8-13 hodin, ve čtvrtek 28. 12. 2023 ordinace výjimečně od 8 -12:30, odpolední ordinace odpadá, v pátek 29.12. 2023 ordinace od 8-12 hodin.

Přejeme všem občanům krásné vánoční svátky a vše nejlepší v novém roce 2024.

S pozdravem MUDr. Anna Švehlová

Leden a únor - aktuality

2023 – listopad a prosinec

26. 11.Malování perníčků – kulturní dům od 15:00 hodin,

29. 11.Den otevřených dveří v naší nové Dětské skupině Heřmánek – škola 12:00-16:00 hodin,

03. 12. – Navštíví náš kostel sv. Mikuláš – mše od 9:00 hodin,

03. 12.Rozsvěcování vánočního stromu od 16:00 hodin, zároveň bude od 14:00 hodin probíhat v kulturním domě vánoční jarmark,

05. 12.Tradiční obchůzka Mikuláše, anděla a čertů po vesnici (zájemci o návštěvu se přihlásí na obecním úřadu),

24. 12.Vánoční zdobení cesmíny u kostela – termín bude upřesněn,

26. 12.Tradiční vánoční koncert Lucie Laubové a jejich hostů – kostel sv. Mikuláše od 16:00 hodin,

27. 12.Heřmanovský Betlém na farním dvoře, termín bude upřesněn,

29. 12.Vánoční turnaj ve stolním tenise – kulturní dům od 9:00 hodin,

01. 01. – Novoroční výšlap na Svatou horu – sraz ve 13:00 hodin u obecního úřadu,

06. 01.Výroční členská schůze hasičů – kulturní dům od 17:00 hodin.

Dětská skupina Heřmánek

Obec Heřmanov nabízí možnost registrace dětí ve věku 2-5 let v nově vzniklé Dětské skupině, která zahájí provoz 1. 12. 2023 v prostorách Komunitní školy Heřmánek (Heřmanov 65). Tato škola má již osmiletou historii provozu, celoroční provozování kroužků a populárních příměstských táborů.

Dětská skupina bude v první etapě otevřená pro maximálně. 12 dětí (je zde možnost i tzv. sdílených míst, kdy jsou děti přihlášené např. dvě na 1 místo po 4 hodinách). Již nyní máme zajištěný plně kvalifikovaný personál, který bude o děti pečovat. Navíc chceme skupinu zaměřit i logopedicky, kdy učitelky děti připravují na každotýdenní přezkoušení logopedem. Týdenní program bude zaměřený kreativně, jeden den kreslení, druhý zpívání, třetí cvičení apod.

Druhá etapa vytvořené Dětské skupiny Heřmánek (tj. rozšíření na kapacitu 24 dětí) je plánovaná dle možností od 1. 9. 2024.

Provoz dětské skupiny Heřmánek od 7:00 – 16:00 hodin bude přizpůsoben dle potřeb rodičů. Rodiče si platí stravu dětí a symbolický příspěvek 2 000,– Kč ročně na provoz skupiny. 

Smlouvu s námi mohou uzavřít ti, kteří mají zájem a alespoň jeden z rodičů je zaměstnaný.

Přihlášky zasílejte do 1. 11. 2023 na adresu: ds.hermanek@seznam.cz nebo telefon: 602 509 130

Kroužek táboření

Kroužek táboření

Od 29. září 2023 začíná v Komunitní škole “Heřmánek” nový Tábornický klub (viz plakátek).

Další změna nastává ve Výtvarném kroužku. Letos ho povede paní Milena Michalíková a bude zaměřený na různé nové kreativity jako keramika (má doma pec), vyšívání, drhání, apod. Kroužek se bude konat dle dohody rodičů ve středu nebo ve čtvrtek. Prosím vyplňte přihlášky a pošlete na e-mail.

Program pouti

  • ve středu 12. 7. od 17:00 hodin – stavění pouťové májky;
  • v pátek 14. 7. od 17:00 hodin – předpouťový fotbal za školou;
  • v sobotu 15. 7. – rocková taneční zábava se skupinou VOLT;
  • v neděli 16. 7. tradiční pouťový průvod – vychází v 8:30 hodin od kapličky z Vidonína. Mši svatou na návsi v Heřmanově od 10:30 celebruje Mons. Karel Orlita;
  • v nedělí 16. 7. – odpoledne od 16:00 hodin – taneční vystoupení místních dětí v krojích.

Minitábor

I letos pořádáme o prázdninách v Heřmanově tradiční minitábor pro děti předškolního i školního věku (od 3 let).

Termín letošního tábora je stanoven předběžně od 17. 7. 2023 – 18. 8. 2023 v době od 6:30 – 16:00 (termín se může lehce pozměnit v průběhu, dle zájmu rodičů).

Platba 300,- Kč/den tj. celodenní pobyt s programem, 2x svačina + oběd. Novinkou letošního roku je PLATBA PŘEDEM, částku vypočtenou dle platné přihlášky je nutno poukázat na bankovní účet KŠ Heřmánek!!!

Přihlášky jsou závazné a případné odhlášky budou řešeny individuálně.