Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Dětská skupina Heřmánek

Obec Heřmanov nabízí možnost registrace dětí ve věku 2-5 let v nově vzniklé Dětské skupině, která zahájí provoz 1. 12. 2023 v prostorách Komunitní školy Heřmánek (Heřmanov 65). Tato škola má již osmiletou historii provozu, celoroční provozování kroužků a populárních příměstských táborů.

Dětská skupina bude v první etapě otevřená pro maximálně. 12 dětí (je zde možnost i tzv. sdílených míst, kdy jsou děti přihlášené např. dvě na 1 místo po 4 hodinách). Již nyní máme zajištěný plně kvalifikovaný personál, který bude o děti pečovat. Navíc chceme skupinu zaměřit i logopedicky, kdy učitelky děti připravují na každotýdenní přezkoušení logopedem. Týdenní program bude zaměřený kreativně, jeden den kreslení, druhý zpívání, třetí cvičení apod.

Druhá etapa vytvořené Dětské skupiny Heřmánek (tj. rozšíření na kapacitu 24 dětí) je plánovaná dle možností od 1. 9. 2024.

Provoz dětské skupiny Heřmánek od 7:00 – 16:00 hodin bude přizpůsoben dle potřeb rodičů. Rodiče si platí stravu dětí a symbolický příspěvek 2 000,– Kč ročně na provoz skupiny. 

Smlouvu s námi mohou uzavřít ti, kteří mají zájem a alespoň jeden z rodičů je zaměstnaný.

Přihlášky zasílejte do 1. 11. 2023 na adresu: ds.hermanek@seznam.cz nebo telefon: 602 509 130