Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Řešení životních situací

  • Vyhlášky vydané Obcí Heřmanov
  • Průvodce životními situacemi
  • Vyřízení stavebního povolení – stavba RD a garáže; hospodářských budov – Městský úřad Velká Bíteš, odbor výstavby, životního prostředí a zemědělství, Masarykovo nám. 87
  • Žádosti o kácení stromu– tiskopisy jsou k dispozici na obecním úřadě a na webových stránkách obce
  • Žádosti o občanský průkaz a cestovní pas – vyřizuje Městský úřad Velké Meziříčí
  • Přihlášení k trvalému pobytu – občan vyplní přihlašovací lístek k trvalému pobytu, předloží výpis z listu vlastnictví k nemovitosti, kde se občan přihlašuje, poplatek 50,- Kč za dospělého občana