Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Komunitní škola

Komunitní škola Heřmánek má svoje webové stránky, na kterých najdete stanovy školy, kontakty, časový plán aktivit a další zajímavé informace.

V naší maličké základní škole jsme byli z důvodu obrovského poklesu žáků ke dni 31. 8. 2015 pozastavit činnost. Podařilo se nám však úspěšně zrealizovat náhradní řešení pro vyžití školní budovy. Založili jsme tzv. Komunitní školu Heřmánek, což je víceúčelové kulturní zařízení sloužící potřebám dětí i dospělých. V prvních dvou školních letech navštěvuje naši komunitní školu více než 70 zájemců, kteří se přihlásili do různých kroužků. Také letos probíhá výuka: kreslení pro menší i starší děti, angličtina pro začátečníky i mírně pokročilé, individuální výuka hry na kytaru, flétnu i klavír, zpěv sólový i skupinová výuka dětí s rodiči, cvičení děvčátek s pompony, aerobik i pilates, pro dospělé základy práce s počítačem. Velmi zajímavý je také dětský pěvecký „Heřmánkový sboreček“, který nacvičuje vystoupení k různým akcím, (rozsvěcování vánočního stromu, oslava Dnu matek, apod.).

Provoz komunitní školy plně sponzoruje obec Heřmanov, platy lektorů jsou hrazeny ze školného žáků. Letos již třetím rokem bude o prázdninách probíhat tzv. minitábor pro malé děti. Víceméně celé prázdniny nabízíme tuto „hlídací“ službu rodičům a zábavný program dětem ve škole. Za tu dobu se zde vystřídalo více než 65 spokojených dětí nejen z naší obce, ale širokého okolí.

Cílem je, aby škola žila od rána do večera a byla společenským centrem vesnice.