Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Strategické dokumenty

Strategický plán rozvoje obce Heřmanov je strategickým rozvojovým dokumentem obce, který představuje plán rozvoje obce od roku 2016 do roku 2025. Dokument bude sloužit jako podklad pro činnost samosprávy obce Heřmanov v souladu se zásadami regionální politiky kraje Vysočina a také jako dokument pro konkrétní rozvojové aktivity a projekty, které se v obci připravují.

Strategický plán rozvoje představuje společně s územním plánem a s rozpočtovými výhledy základní koncepční dokument obce Heřmanov. Materiál slouží jako shrnutí jednotlivých záměrů obce pro následující období. Cílem je, aby se stal nástrojem plánování projektových záměrů. Jedná se o „živý” dokument, který bude doplňován a rozšiřován na základě reálného rozvoje obce, v souladu s jejími prioritami a na základě možností čerpání prostředků.

Velmi zajímavým pomocníkem se pro naše občany může stát aplikace, která je dostupná na webu www.gobec.cz.

Po přihlášení (ikona vlevo od hvězdičky na horní liště) mohou občané neomezeně zjišťovat potřebné údaje na katastru, v jednotlivých mapách, passportech, inženýrských sítích a podobných vrstvách.

PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ