Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

SDH

Sbor dobrovolných hasičů Heřmanov byl založen v roce 1894 (bližší údaje nejsou známy). Zakládajícími členy byli P. Karel Bobrovský (farář), Arnošť Šeha (nadučitel), Josef Holánek (rolník a starosta obce), Josef Melichar (obchodník) a Eduard Caha.

Prvními funkcionáři byli zvoleni:Založení SDH Heřmanov

  • starostou sboru: František Švéda (hraběcí revírník)
  • náčelníkem a jednatelem: Josef Holánek (čp.26)

Sbor měl při založení pouze 7 členů.

SDH v 19. stoletíOd svého založení do roku 1898 byl sbor bez stříkačky. Teprve v tomto roce byl hasičům za přispění obecního úřadu a občanů zakoupena ruční čtyřkolová stříkačka jednoproudní, žebříky, háky a různá drobná výzbroj za 1 050,– zl. Teprve v roce 1943 byla zakoupena od firmy Smekal motorová stříkačka DS 16. Na přechodnou dobu měl sbor v padesátých letech starší nákladní auto. V roce 1968 byla SDH přidělena ONV Žďár nad Sázavou motorová stříkačka PPS 12 a v roce 1973 bylo hasiči koupeno vyřazené nákladní auto ROBUR od podniku Zelenina Havlíčkův Brod. Hasební technika byla nejdříve uložena v provizorním skladišti. Teprve po roce 1970 byla potavena nová hasičská zbrojnice.

Ve vyššich funkcích pracovali: 1959-1972 Josef Loup (okrskový velitel Heřmanova), 1985-1989 Zdeněk Sysel (velitel okrsku Křižanov).

Sbor oslavil 30. výročí založení v roce 1924. Při oslavých 50. výročí založení byla posvěcena motorová stříkačka, koupená v roce 1943. Oslavy 100. výročí založení byly konány v roce 1994. Oslavy byly zahájeny svatou mší a odpoledne proběhla soutěž družstev v požádním útoku. Soutěže se zúčastnilo 16 družstev z 15 sborů. První dvě místa získali hasiči Heřmanova.

Sbor byl po celou dobu trvání velice aktivní. Pořádal zábavy, zejména pouťové, a každoročně hasičský ples. Od roku 1923 do roku 1947 sehrál divadelní soubor celkem 6 divadelních her. Některé byly hrány i v sousedních vesnicích. SDH se řádně staral o pohotovost požární techniky, prováděl požární kontroly v obci, přednášky pro občany a školní mládež a zúčastňoval se cvičení a soutěží v okrsku i okresu. Plně se zapojil do práce v obecním zastupitelstvu, o čemž svědčí to, že z 9 členů zastupitelstva je 8 hasičů.

První požár, u kterého sbor zasahoval, byl požár hospodářské usedlosti (čp. 1) dne 17. září 1929. Likvidace požáru trvala 3 hodiny. Celkem vzniklo v obci od založení SDH 6 požárů, z toho byly 2 požáry lesa. V okolních obcích sbor zasahoval u 7 požárů. Nejzávažnějším z těchto požárů byl požár stodoly v Nové Vsi v roce 1988. Po likvidaci požáru byli 2 hasiči br. František Lunda a Vlastimil Volf odměněni věcným darem a čestným uznáním od okresního výboru SPO Žďár nad Sázavou za příkladnou práci při zásahu.

Obec je napojena na veřejný vodovod a na vodovodním řádu v obci jsou instalovány požární hydranty, což přispívá k lepšímu zvládnutí hasebních prací.