Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Společenský život

Společenský život je v naší obci to, čím se můžeme právem chlubit. Hlavním pořadatelem většiny akcí je Sbor dobrovolných hasičů (založený 1894), který má v současnosti šedesát členů (včetně žáků). Každoročně pořádáme například ostatkový průvod, kterého se tradičně účastní okolo 50 masek. Tradiční akcí bývá také únorový hasičský ples s bohatou tombolou. V květnu se pravidelně od roku 2000 pořádá soutěž hasičských družstev „Heřmanovská savice“, které předchází slavnostní mše svatá k svátku svatého Floriána, patrona hasičů. Této mše se účastní hasiči z celého Okrsku Heřmanov. V červnu hasiči pomáhají také při akci „Boží tělo“, nesou v průvodu baldachýn pro kněží a slavnostní historické prapory.

Červencová pouť je zasvěcena svátku p. Marie Karmelské. O naší pouti byl natočen i dokumentární film „Bábina pouť“ (tradice založena v roce 1918). Poutní průvod v neděli ráno vychází z Vidonína , přes Radňoves, Novou Ves a končí mší svatou na návsi v Heřmanově. Tradičně se koná páteční před pouťový fotbal ženatí versus svobodní. Na návsi se uskutečňují sobotní i nedělní pouťové taneční zábavy. V minulých letech jsme v neděli o pouti uspořádali posezení s dechovou kapelou Bobrůvanka nebo Moravanka. Jinak každoročně v neděli odpoledne hraje po vesnici Heřmanovská kapela (která oslavila více než 35 let společného hraní).

Hodně akcí v roce připravujeme pro děti. V červnu slavíme Den dětí, v říjnu se vždy koná lampionový průvod, následuje program a občerstvení. Žáci naší „Komunitní školy Heřmánek“ nám připravují minikoncerty, akce během roku i besídky v kulturním domě (besídku ke Dni matek a vánoční besídku). Pro všechny zájemce je k dispozici sportovní areál u školy a nové dětské hřiště na návsi. Pravidelně organizujeme sportovní utkání (fotbal, 2 x ročně turnaj v nohejbalu, vánoční turnaj ve stolním tenise či hokejová utkání). Poslední roky pořádáme také zájezdy do vinných sklípků, termálních lázní či na muzikály do Prahy a mnohé další. Podařilo se nám krásně nasvítit vánoční strom na návsi u kostela. Slavnostní rozsvěcování s vánočním punčem a perníčky probíhá vždy v první adventní neděli. Pravidelně pořádáme vánoční koncerty buď s Triem od sv. Jakuba, nebo s Lucii Laubovou a Františkem Fialou. Konec roku slavíme silvestrovským posezením v kulturním domě. V zimních měsících je KD využíván i na stolní tenis.

Obec podporuje a finančně se účastní i pořádání většiny akcí. V obci funguje knihovna, kterou jsme umístili aktuálně do prostor pošty. Díky tomu, že obec provozuje již druhý rok Poštu Partner, máme k dispozici naše „informační centrum“ každý den tři hodiny od 16:00– 18:00 hodin.

V obci je instalován bezdrátový internet a na OÚ bylo zřízeno pracoviště Czech pointu. Snahou obecního zastupitelstva je vyřešit všechny problémy týkající se chodu obce i přes omezené finanční prostředky, které máme k dispozici.