Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Územní plán

Obec Heřmanov má nový územní plán z roku 2016. Z důvodu změny legislativy a nevyhovujícího počtu stavebních míst (na žádost občanů) jsme se rozhodli pro zpracování nového územního plánu a nahradili tak nevyhovující plán z roku 2006.

Autorem je Ing. arch. Jiří Hašek z Urbanistického střediska Jihlava. Do územního plánu jsme již plně zapracovali i náš schválený projekt na vybudování jednotné kanalizace a ČOV.

Kompletní územně plánovací dokumentaci obce Heřmanov (nabytí účinnosti 29. 7. 2016) najdete na webu Velkého Meziříčí. Na webových stránkách můžete najít všechny části našeho územního plánu, ale také územní plány okolních obcí.

Změna č. 1 Územního plánu Heřmanov (nabytí účinnosti 18. 6. 2022)
Změna č. 2 Územního plánu Heřmanov (nabytí účinnosti 11. 10. 2023)

Územní dokumentace obce Heřmanov: