Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Územní plán

yeah Obec Heřmanov má nový územní plán z roku 2016. Z důvodu změny legislativy a nevyhovujícího počtu stavebních míst (na žádost občanů) jsme se rozhodli pro zpracování nového územního plánu a nahradili tak nevyhovující plán z roku 2006.

Autorem je Ing. arch. Jiří Hašek z Urbanistického střediska Jihlava. Do územního plánu jsme již plně zapracovali i náš schválený projekt na vybudování jednotné kanalizace a ČOV.

Kompletní územně plánovací dokumentaci obce Heřmanov (nabytí účinnosti 29. 7. 2016) najdete http://maymo.es/?apelsinka=los-morancos-en-madrid-2018&b36=1b na webu Velkého Meziříčí. Na webových stránkách můžete najít všechny části našeho územního plánu, ale také územní plány okolních obcí.

Územní dokumentace obce Heřmanov: