Knihovnice: Marie Ambrožová je přítomna každou středu od 18.00 do 19.00 hodin.
Telefon: +420 608 263 042

Půjčovní doba:
Vzhledem k tomu, že byla knihovna od roku 2016 přemístěna ze školy do prostor pošty Partner, mohou si všichni občané vypůjčit knihy kdykoliv je zde otevřeno. Půjčování knih je zdarma.

Při půjčování knih je třeba dodržovat knihovní řád.

Na stránkách místní lidové knihovny si můžete prohlížet katalog knihovny.

Na stránkách knihovny ve Žďáru nad Sázavou můžete vyhledávat ve zdejším obsáhlém katalogu a databázích.