Veřejná zakázka na kanalizaci a čističku odpadních vod je podlimitní zakázkou, jejíž hodnota bude cca 16 milionů. Informace jsou zveřejněny na webu v profilu zadavatele a ve věstníku veřejných zakázek.

KANALIZACE A ČISTIČKA ODPADNÍCH VOD – rok 2018


Zakázky malého rozsahu na stavební práce jen do 6 mil. Kč bez DPH a na dodávky nebo služby do 2 mil. Kč bez DPH. Smlouvy registrovány na profilu zadavatele – webové stránky www.profilzadavatele.cz