Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Povinné informace

Povinně zveřejňované informace

1. Oficiální název

obec Heřmanov

2.  Důvod a způsob založení

dle zákona 99/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

3. Organizační struktura

–  starosta
–  místostarosta
–  7 členů zastupitelstva
–  finanční komise
–  kontrolní komise
Více informací najdete v menu “Zastupitelstvo obce”.

4. Kontaktní spojení

Obecní úřad Heřmanov
Heřmanov 35
594 58 Heřmanov

Mobil: +420 602 509 130
E-mail: obec@hermanov.info
ID schránky: ea9aybf

5. Platby

poukazujte na číslo účtu 1625334339/0800
Česká spořitelna, a. s. Velké Meziříčí

6.  IČ

00599387

7. DIČ

CZ00599387

8. Rozpočty

Rozpočty za jednotlivé roky najdete v menu Obecní úřad – Rozpočty

Střednědobý výhled rozpočtu obce.

9. Žádosti o informace

  •  písemně – poštou
  •  e-mailem – obec@hermanov.info
  •  ústní dotaz
  •  internetové stránky – https://www.hermanov.info

10. Příjem žádostí a dalších podání

Obecní úřad Heřmanov

11. Opravné prostředky

Písemně nebo osobně na adresu OÚ Heřmanov.

12. Formuláře

Obecní úřad Heřmanov

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

  •  Vyhlášky vydané Obcí Heřmanov
  • Průvodce životními situacemi
  • Vyřízení stavebního povolení – stavba RD a garáže; hospodářských budov – Městský úřad Velká Bíteš, odbor výstavby, životního prostředí a zemědělství, Masarykovo nám. 87
  • Žádosti o kácení stromu– tiskopisy jsou k dispozici na obecním úřadě a na webových stránkách obce
  • Žádosti o občanský průkaz a cestovní pas – vyřizuje Městský úřad Velké Meziříčí
  • Přihlášení k trvalému pobytu – občan vyplní přihlašovací lístek k trvalému pobytu, předloží výpis z listu vlastnictví k nemovitosti, kde se občan přihlašuje, poplatek 50,- Kč za dospělého občana

14. Nejdůležitější předpisy

najdete v menu “Sbírky zákonů”

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Zde si zobrazíte sazebník úhrad za poskytování informací.

 16. Licenční smlouvy

 • 16.1 – Vzory licenčních smluv
 • 16.2 – Výhradní licence

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy roku 2018, 20192020 o činnostech subjektu v oblasti poskytování informací byly vydány. O informace nebylo žádáno.