Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Povinné informace

Povinně zveřejňované informace

(dle zákona č. 106/1999 Sb., vyhlášky č. 515/2020 Sb.)

1. Oficiální název

obec Heřmanov

 

2.  Důvod a způsob založení

Obec Heřmanov má dlouholetou tradici a její činnost se řídí dle zákona č. 99/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Obec byla zřízena ze zákona č. 367/1990 Sb., o obcích.

Obec Heřmanov je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.

Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti, řídí se přitom zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami).

 

3. Organizační struktura

–  starosta – Pavla Chadimová – +420 602 509 130
–  místostarosta – Josef Chromý – +420 728 647 887
–  5 členů zastupitelstva
–  finanční komise
–  kontrolní komise

Členové zastupitelstva:

Martin Zeman, Rudolf Brychta, Věra Dočkalová, Jiří Habán, Radomír Čermák

Finanční komise:

Martin Zeman (předseda), Rudolf Brychta, Josef Chromý

Kontrolní komise:

Věra Dočkalová (předsedkyně), Jiří Habán, Radomír Čermák

Více informací najdete v menu “Zastupitelstvo obce”.

 

4. Kontaktní spojení

Obecní úřad Heřmanov
Heřmanov 35
594 58 Heřmanov

Mobil: +420 602 509 130
E-mail: obec@hermanov.info
ID schránky: ea9aybf

Pavla Chadimová              +420 602 509 130
Starostka

Josef Chromý                     +420 728 647 887
Místostarosta

Telefon obecní úřad:      +420 566 543 511
Úřední hodiny:                  pondělí od 16.00 do 18.00 hodin

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:
Jitka Hanáková                      +420 724 959 722                  jitka.hanakova@sms-sluzby.cz

Zasedání zastupitelstva
se koná každé první pondělí v měsíci od 18.00 hodin v kanceláři obecního úřadu. Všechna zasedání jsou přístupná občanům. Program jednání je vyvěšován na úřední desce. Zápisy a usnesení ze všech jednání jsou zveřejňovány na webových stránkách obce www.hermanov.info.

 

5. Platby

poukazujte na číslo účtu 1625334339/0800
Česká spořitelna, a. s. Velké Meziříčí

 

6.  IČ

00599387

 

7. DIČ

CZ00599387
Obec Heřmanov je plátcem DPH.

 

8. Dokumenty

Strategický plán rozvoje obce Heřmanov je strategickým rozvojovým dokumentem obce, který představuje plán rozvoje obce od roku 2016 do roku 2025. Strategický plán rozvoje představuje společně s územním plánem a s rozpočtovými výhledy základní koncepční dokument obce Heřmanov.

Rozpočty za jednotlivé roky najdete v menu Obecní úřad – Rozpočty
Střednědobý výhled rozpočtu obce.

 

9. Žádosti o informace

  •  písemně – poštou
  •  e-mailem – obec@hermanov.info
  •  ústní dotaz
  •  internetové stránky – https://www.hermanov.info

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

Obecní úřad Heřmanov

 

11. Předpisy

 

12. Sazebník úhrad za poskytování informací

Zde si zobrazíte sazebník úhrad za poskytování informací.

 

13. Licenční smlouvy

  • 13.1 – Vzory licenčních smluv
  • 13.2 – Výhradní licence – žádné výhradní licence neposkytujeme.

 

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy roku 2018, 2019, 2020, 2021, 20222023 o činnostech subjektu v oblasti poskytování informací byly vydány. O informace nebylo žádáno.