Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Povinné informace

je cherche un homme pour mariage halal Povinně zveřejňované informace

Zomba 1. Oficiální název

obec Heřmanov

http://mgccmc.com/?mechvrykax=incontri-desenzano-del-garda&1f6=bd 2.  Důvod a způsob založení

dle zákona 99/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

3. Organizační struktura

–  starosta
–  místostarosta
–  7 členů zastupitelstva
–  finanční komise
–  kontrolní komise
Více informací najdete v menu “Zastupitelstvo obce”.

4. Kontaktní spojení

Obecní úřad Heřmanov
Heřmanov 35
594 58 Heřmanov

Mobil: +420 602 509 130
E-mail: obec@hermanov.info
ID schránky: ea9aybf

5. Platby

poukazujte na číslo účtu 1625334339/0800
Česká spořitelna, a. s. Velké Meziříčí

6.  IČ

00599387

7. DIČ

CZ00599387

8. Rozpočty

Rozpočty za jednotlivé roky najdete v menu Obecní úřad – Rozpočty

Střednědobý výhled rozpočtu obce.

9. Žádosti o informace

  •  písemně – poštou
  •  e-mailem – obec@hermanov.info
  •  ústní dotaz
  •  internetové stránky – https://www.hermanov.info

10. Příjem žádostí a dalších podání

Obecní úřad Heřmanov

11. Opravné prostředky

Písemně nebo osobně na adresu OÚ Heřmanov.

12. Formuláře

Obecní úřad Heřmanov

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

  •  Vyhlášky vydané Obcí Heřmanov
  • Průvodce životními situacemi
  • Vyřízení stavebního povolení – stavba RD a garáže; hospodářských budov – Městský úřad Velká Bíteš, odbor výstavby, životního prostředí a zemědělství, Masarykovo nám. 87
  • Žádosti o kácení stromu– tiskopisy jsou k dispozici na obecním úřadě a na webových stránkách obce
  • Žádosti o občanský průkaz a cestovní pas – vyřizuje Městský úřad Velké Meziříčí
  • Přihlášení k trvalému pobytu – občan vyplní přihlašovací lístek k trvalému pobytu, předloží výpis z listu vlastnictví k nemovitosti, kde se občan přihlašuje, poplatek 50,- Kč za dospělého občana

14. Nejdůležitější předpisy

najdete v menu “Sbírky zákonů”

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Zde si zobrazíte sazebník úhrad za poskytování informací.

 16. Licenční smlouvy

 • 16.1 – Vzory licenčních smluv
 • 16.2 – Výhradní licence

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy roku 2018, 20192020 o činnostech subjektu v oblasti poskytování informací byly vydány. O informace nebylo žádáno.