Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ustavující zasedání zastupitelstva

Obecní úřad Heřmanov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavující zasedání zastupitelstva obce Heřmanov, svolaného dosavadní starostkou obce Pavlou Chadimovou v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.