Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zimní údržba místních komunikací

Prosíme občany, aby neparkovali svá vozidla podél místních komunikací. V případě provádění zimní údržby brání projetí techniky a zároveň se vystavují nebezpečí poškození svého majetku! Dále upozorňujeme na platný Plán zimní údržby místních komunikací ve vlastnictví obce Heřmanov a PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ.