Dne 30. ledna 2018 bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele kanalizace a čističky odpadních vod. Veškeré informace najdete na našem webu pod veřejnými zakázkami.