Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Rok života v obcích kraje Vysočina

PODPOŘTE HEŘMANOV V SOUTĚŽI

26. dubna 2021 bylo zahájeno hlasování v soutěži “Rok života v obcích Kraje Vysočina“. Na stránce soutěže jsou uvedeny příspěvky všech 23 přihlášených obcí, můžete zde hlasovat a zároveň se můžete podívat na soutěžní video.

Veřejnost může svým hlasováním do 16. 5. 2021 rozhodnout o tom, kdo získá cenu veřejnosti. Dne 17. 5. 2021 bude o udělení cen také hlasovat odborná komise složená se zástupců vyhlašovatelů. Oznámení výsledků a slavnostní předání cen proběhne 26. května 2021.

Vítězné obce budou odměněny věcnými a finančními dary:

  • Cena veřejnosti: 1. místo – 50 000 Kč, 2. místo – 40 000 Kč, 3. místo – 30 000 Kč;
  • Cena odborné komise: 1. místo – 50 000 Kč, 2. místo – 40 000 Kč, 3. místo – 30 000 Kč.
Cena pro vítěze