Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Hřbitov

Až do roku 1836 byl v Heřmanově hřbitov vedle farního kostela. Od roku 1836 se na tomto hřbitově přestalo pohřbívat a byl zřízen nový hřbitov za vesnicí na vrchnostenském poli směrem k Vidonínu. Byl obehnán zdí, která byla postavena na náklady farníků. Posvěcený byl v říjnu 1836 s velkou slávou a za velké účasti lidí. Hned poté vypukla v sousední Radňovsi epidemie cholery a nový hřbitov tak přijal velké množství farníků (opsáno z farní kroniky).

V současné době je hřbitov rozdělen na čtyři části. Uprostřed hřbitova stojí velký mramorový kříž z roku 1892, který nechala zhotovit rodina Chylíkova z Kadolce u firmy Kamenosochařství Uhlíř z Nedvědice. Nyní je na hřbitově evidováno 236 hrobů – 427 míst, některé hroby jsou dvojmístné i trojmístné. Volných míst je nyní 22. Přesná evidence hrobů je vedena od roku 1995.

V roce 1994 byla provedena oprava zdí kolem hřbitova, přičemž hlavní zeď u silnice byla postavena nová. Tuto opravu organizoval Obecní úřad v Heřmanově za brigádnické pomoci občanů. V roce 2010 byla provedena další oprava hřbitovní zdi, oprava omítky a natření fasády.