Heřmanovská pouť je bezesporu nejvýznamnější událost společenského života naší obce. Program pouťových oslav je každoročně velmi bohatý, nejdůležitější je však nedělní průvod a mše svatá. Historie pěší Heřmanovské pouti sahá až do roku 1918, kdy byla na základě živého snu paní Julie Jenišové zakoupena socha Panny Marie. Po první světové válce v roce 1918 se socha světila a při této veliké slavnosti šel průvod asi 50 družiček, kdy každá nesla v ruce květ lilie. Od té doby se toto stalo tradicí a každoročně v neděli po 16. červenci vyjde průvod s okrášlenou sochou P. Marie Karmelské z Vidonína, přes obce Radňoves a Nová Ves do Heřmanova, za doprovodu kněze a dechové hudby z Velké Bíteše. Průvod vychází v 8:30 hodin ráno a v 10 hodin je v Heřmanově na parketu na návsi sloužena slavnostní mše svatá.

V minulých létech totality se průvod nekonal, nebylo to dovoleno, ale od 90. let minulého století byla tato tradice opět obnovena a to za účasti velkého množství věřících z okolí. O naší pouti byl natočený velmi úspěšný dokumentární film Bábina pouť.

Program celé pouti bývá v Heřmanově velmi bohatý. Tradičně se koná páteční před pouťový fotbal ženatí x svobodní. Společný zápas hrají také vdané x svobodné ženy. Na návsi se uskutečňují sobotní i nedělní pouťové taneční zábavy. V neděli odpoledne hraje po vesnici hasičská Heřmanovská kapela (která oslavila již 30 let společného hraní). K tanci i poslechu pořádáme v neděli odpoledne koncerty Bobrůvanky i Moravanky.