Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Archiv vyhlášek

  • Obecně závazná vyhláška číslo 1/2008, o místních poplatcích
  • Obecně závazná vyhláška číslo 1/2010, o místních poplatcích
  • Opatření číslo 01/2011, řád veřejného pohřebiště
  • Obecně závazná vyhláška číslo 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
  • Obecně závazná vyhláška obce Heřmanov číslo 1/2014, kterou se stanovuje zákaz podomního prodeje
  • Obecně závazná vyhláška číslo 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
  • Obecně závazná vyhláška číslo 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
  • Obecně závazná vyhláška číslo 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
  • Obecně závazná vyhláška číslo 3/2019, o místním poplatku z pobytu
  • Obecně závazná vyhláška číslo 4/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství